Każde przedsięwzięcie wymaga zaplanowania strategii. Aby zrealizować strategiczne założenia wymagane są taktyczne działania na rynku (czyli w terenie). Te znowu wymagają wsparcia operacyjnego rozmaitych działów w ramach całej organizacji. Podstawą do osiągnięcia sukcesu i podjęcia właściwej decyzji na każdym z opisanych wyżej etapów jest INFORMACJA , dzięki której możemy osiągnąć właściwe PRZYGOTOWANIE i PLANOWANIE .
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CUSTOM SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR) to w dzisiejszych czasach jeden z najważniejszych czynników gwarantujących sukces każdego przedsięwzięcia.

CSR oznacza: "odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ jego decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniane przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:
przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami;
jest zintegrowane z działaniami przedsiębiorstwa i praktykowane w jego relacjach."

Właściwe opracowanie strategii CSR gwarantuje wzrost zainteresowania inwestorów, zwiększenie lojalności klientów oraz podmiotów współpracujących, powiązanych biznesowo (interesariuszy), poprawę relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, wzrost konkurencyjności, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klienta wewnętrznego i zewnętrznego, itd.
JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W MATERII ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ?
Właściwie dobierając i wykorzystując narzędzia dostępne na rynku. Mogą nimi być:
kampanie społeczne,
marketing, który skierowany jest na lokalne działania społeczne angażujące klientów (cause related marketing),
rozmaite programy etyczne,
raportowanie społeczne,
inwestycje społecznie odpowiedzialne,
i masę innych ciekawych narzędzi.
WARTO JEDNAK SIĘGNĄĆ PO NARZĘDZIE INNE OD WSZYSTKICH. ZRÓB COŚ CZEGO NIE ROBI KONKURENCJA!
RZETELNA INFORMACJA GWARANTUJE SUKCES! INFORMACJA, KTÓREJ NIE POSIADA KONKURENCJA, GWARANTUJE PRZEWAGĘ.
To prowadzi do jednego wniosku:

MOŻESZ WIEDZIEĆ LUB MYŚLEĆ ŻE WIESZ!

Czas żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest mistrzem w zbieraniu i w wykorzystywaniu informacji? W dodatku robi to tak, żeby cały proces był niezauważalny. Oczywiście to rządy każdego z Państw na świecie. Każdy rząd ma do tego specjalistyczne narzędzie jakim są służby specjalne. Służby składają się z profesjonalnie przygotowanych ludzi potrafiących działać w tle i za kulisami. Idealnie przygotowani do zbierania informacji, jej analizowania i co ważne do umiejętnego jej wykorzystywania.

Tutaj z pomocą przychodzi CSR INTELLIGENCE!
Działamy precyzyjnie, przemyślanie, efektywnie, niezauważalnie, bez rozgłosu. Zobacz kim jesteśmy, a zrozumiesz czemu nas potrzebujesz.